Swedish flagEnglish flagGerman flagSpanish flag   
Stöde Camping - En barnvänlig familjecamping
Boka knapp

St. Olavsleden

S:t Olavsleden går 564 km från Bottenhavet till Atlanten. Den
svensknorska leden startar utanför Sundsvall, i Selånger, där Olav
Haraldsson i början av juli 1030 landsteg efter några år i landsflykt.
Han gick med sin här till Norge för att kristna landet och ta tillbaka
kungatronen. Leden utsågs 2010 till ”Cultural Route of the Council of
Europe”.

 

ST. OLAVS TRAIL

St. Olav trail runs 564 km from the Bothnian Sea to the Atlantic. the
Swedish Norwegian trail starts outside Sundsvall , in Selånger , where Olav
Haraldsson at the beginning of July 1030 landed after a few years in exile.
He went with his army to Norway to Christian country and take back
the royal throne. The trail was named in 2010 for "Cultural Route of the Council of
Europe ".

 

ST. OLAVS WEG

St. Olavs Weg führt 564 km vom Bottnischen Meer bis zum Atlantik. die
Schwedisch Norwegisch Weg beginnt außerhalb Sundsvall, in Selånger , wo Olav
Haraldsson am Anfang Juli 1030 landete nach einigen Jahren im Exil.
Er ging mit seinem Heer nach Norwegen, um christliches Land und zur Rücknahme
die königlichen Thron . Der Weg wurde im Jahr 2010 für die " Kultur des Rates vom Namen europa.

 

EL CAMINO DE ST. OLAV

El camino de St. Olav recorre 564 kilometros desde el mar de Botnia hacia el Atlántico. El
Rastro Noruego Sueco comienza fuera Sundsvall , en Selånger , donde Olav
Haraldsson a principios de julio 1030 aterrizó después de unos años en el exilio .
Se fue con su ejército a Noruega para hacer el país cristiano y tomar de nuevo
el trono real . El camino fue nombrado en 2010 por " Itinerario Cultural del Consejo de
Europa " .

 

Stolavsleden.com >>

Gå till Mobilversion